Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maĉi kaj remaĉi.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Magia rondo.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Koniĝas majstro laŭ sia verko.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Ĝi estas por mi makulo en la okulo.
Neniu sanktulo estas sen makulo.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
Oni metis makulon en mian kalkulon.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
Dum la manĝado venas apetito.
Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
Lupo lupon ne manĝas.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.
Ĝi estas mustardo post la manĝo.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Mankas klapo en lia kapo.
Al la papero ne mankas tolero.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Al malriĉulo infanoj ne mankas.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
En malsata familio mankas harmonio.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Ĉiu mano al si altiras.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Mano manon lavas.
Mano pekis, dorso pagas.
Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Falis el mano - prenu satano.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Kun la peko en mano.
La mano lin jukas.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Per lango flatas, per mano batas.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Sperta mano ne restas sen pano.
Teni iun per fera mano.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
For el la manoj - for el kalkulo.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Pli da infanoj, pli da manoj.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Lasi fali la manojn.
Mi lavas al mi la manojn.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Mano manon lavas.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Li havas truon en la manplato.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Marĉandado aĉeti ne devigas.
Marĉando aĉeti ne devigas.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Maro da mizeroj.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Li jam estas trans montoj kaj maro.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Malaperis kiel ŝtono en maron.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Esti inter martelo kaj amboso.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Li estas sia propra mastrino.
Rol' de virino - bona mastrino.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Ne faru kalkulon sen la mastro.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Li mensogas maŝine.
Matena horo estas plena de oro.
Horo matena estas horo bena.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Rido matene - ploro vespere.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Matura aĝo.
Aĝo tro matura ne estas plezura.
Atesto de matureco.
Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Fremda medito estas kaŝita.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Melki kaproviron.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Pasinta doloro for el memoro.
Enskribu en vian memoron.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Espero logas, espero mensogas.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.
Li mensogas maŝine.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.
Mensogo malproksimen ne kondukas.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Laboro finita, - ripozo merita.
Servo ne petita ne estas merita.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Kiel li meritis, tiel li profitis.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Ricevis bandito laŭ sia merito.
Venas profito - venas merito.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Havi ĉe iu krediton kaj meriton.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Meti trabojn sur la vojon.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Metio lacigas, metio vivigas.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Metio lacigas, metio vivigas.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio.
Tro da metioj, - profitoj neniaj.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Oni metis makulon en mian kalkulon.
La sigelo ankoraŭ ne estas metita.
Mezuri laŭ sia metro.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
Mezuri laŭ sia metro.
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Lango miela, sed koro kruela.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Ne gutas mielo el la ĉielo.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Mieno fiera al ludo mizera.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Fiera mieno - kapo malplena.
Havi vinagron en la mieno.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Du militas - tria profitas.
Unu soldato militon ne faras.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Minacas dento al la vento.
Kiu minacas, tiu avertas.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Minaci per pugno en la poŝo.
Kie minaco, tie malpaco.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Minacoj ne mortigas.
ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Li ne havas kapon de ministro.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Miraklo inter mirakloj.
Miraklo inter mirakloj.
Mieno fiera al ludo mizera.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.
Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Mizero havas talentan kapon.
Mizero instruas.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Mizero saltas, mizero haltas.
Mizero sur mizero.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
El la mizero oni devas fari virton.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Fremda mizero - ridinda afero.
Fremda mizero ne estas sufero.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Malsaĝo estas najbaro de mizero.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero saltas, mizero haltas.
Mizero sur mizero.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Tro da libero kondukas al mizero.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Maro da mizeroj.
Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Envia moko sukceson ne detruas.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Mola kiel vakso.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Edziĝo tro momenta estas longapenta.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Kapuĉo monaĥon ne faras.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Loĝi en la fino de la mondo.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Virino scias - tuta mondo scias.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Mono mondon regas.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Mono amas kalkulon.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Mono kuras al mono.
Mono mondon regas.
Mono monon naskas.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Mono publika estu fortika.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Amo faras ion, mono ĉion.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Interkonsento estas pli bona ol mono.
Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Li havas pli da mono ol da bezono.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Mono kuras al mono.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Per bezono venas mono.
Per lerta admono alfluas la mono.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli da mono, pli da zorgo.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Por mia mono mi ankaŭ estas barono.
Sen mono en urbon ne iru.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Temp' estas mono.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
Mono monon naskas.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Ne ŝpari monon nek penon.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Nokte eĉ monstro estas belulo.
monstron admiras, kiu ame deliras.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Jen staras la bovoj antaŭ la monto!
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.
Li jam estas trans montoj kaj maro.
Promesi orajn montojn.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Amikon montras malfeliĉo.
Kolero montras malsaĝulon.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Kiu bojas, ne mordas.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Morgaŭ frue venos plue.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Alia urbo, alia moro.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Alia tempo, aliaj moroj.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
Doni lecionon de moroj.
Fari al iu predikon pri moroj.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Minacoj ne mortigas.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Doni al iu la baton de morto.
En amaso eĉ morto estas pli gaja.
En kompanio eĉ morto faciliĝas.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Homo esperas, - morto aperas.
Kia vivo, tia morto.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Post morto kuracilo jam estas sen utilo.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
Staras la morto jam en la korto.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Ne movi la buŝon!
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Muele sencele.
Ĝi estas akvo al lia muelilo.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
De tro multa scio krevas la kranio.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Multe da peno, neniom da pano.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
Azenon komunan oni batas plej multe.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Rado malbona knaras plej multe.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Murmuri tra la dentoj.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Alpremi iun al muro.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
La muro havas orelojn.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Ne pentru diablon sur la muro.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Muso la katon ĉiam ofendis.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Kuradi kiel venenita muso.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Por li eĉ la muso ne estas sen felo.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Sidi kiel muso sub balailo.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Ĝi estas mustardo post la manĝo.
Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
Eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
Fari el muŝo elefanton.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Kalkuli muŝojn.
Li havas muŝon en la kapo.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Ricevi muŝon en la cerbon.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Post nokta ripozo helpas la muzo.