Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Tablo kovrita faras amikojn.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Ĉe la tagiĝo.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Tago festa - for aferoj.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
En la tago de la sankta Neniamo.
En luma tago.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Laŭdu tagon nur vespere.
Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
Serĉi la tagon pasintan.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Restu tajloro ĉe via laboro.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.
Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Mizero havas talentan kapon.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
La felo tanadon ne valoras.
Tani al iu la haŭton.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Ĉio taŭgas, kio venas.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.
Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.
Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Malpli da posedo, malpli da tedo.
Ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Nek al teksto, nek al preteksto.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Granda telero, malplena kulero.
Tablo festena, sed telero malplena.
Nek al temo, nek al celo.
Ŝuldon tempo ne kuracas.
Temp' estas mono.
Temp' estas valoro simile al oro.
Tempo flatas, tempo batas.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
Tempo prenas, tempo pagas.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Tempo venos, zorgon prenos.
Alia tempo, aliaj moroj.
Depost tempo nememorebla.
En la bona malnova tempo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Tempo flatas, tempo batas.
Tempo prenas, tempo pagas.
Venos tempo, venos konsilo.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
La afero havas tempon.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Li tenas la nazon supren.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Vazo rompita longe sin tenas.
Teni iun per fera mano.
Teni la okulojn en streĉo.
Teni sian langon en la buŝo.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Malplena sako tentas al peko.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vane vi tentas, mi ne konsentos.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.
El aero al tero.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Li vivas sur la tero kiel en infero.
Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Enpremi en la teron.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ĉio supermezura estas terura.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Ĉiu "tial" havas sian "kial".
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
Arbo krakanta venton ne timas.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Kiu ne krimas, tiu ne timas.
Korniko vundita propran voston timas.
Malbona herbo froston ne timas.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Timi sian propran ombron.
Kiu bone agas, timi ne bezonas.
Timo havas grandajn okulojn.
Kie timo, tie honto.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Li ne estas el la regimento de timuloj.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
La loto estas tirita.
Eltrinki per unu tiro.
Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Al la papero ne mankas tolero.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Stari per unu piedo en la tombo.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Ne ĉio batas, kio tondras.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Vento sendita tondron reportos.
Karakteron al kanto donas la tono.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Doni la tonon.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Tordi ŝnurojn el sablo.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Spesmilo vojon trabatas.
Meti trabojn sur la vojon.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Homo pafas, Dio trafas.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Trafe aŭ maltrafe.
Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
Trafi du celojn per unu ŝtono.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Trafi per la vizaĝo en koton.
Celi anseron, trafi aeron.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafis pugno pugnon.
Celis paseron, trafis anseron.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
Traflugis anĝelo preter orelo.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Tralavi la gorĝon.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
Tranĉi rekte en la karnon.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Li ripozu trankvile!
Ne rapidu, trankvile decidu.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Nek transnaĝeble, nek transireble.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
Li faris sian lastan translokiĝon.
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
Nek transnaĝeble, nek transireble.
Trapafadi la aeron.
Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Li tremas, kiel aŭtuna folio.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Pli bone estas ŝviti, ol tremi.
Tremo atakas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Du militas - tria profitas.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
En la triĵaŭda semajno.
Trinki pro ies sano.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
Trio plaĉas al Dio.
Troa festeno estas veneno.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Aprila vetero - trompa aero.
Ŝajno trompas.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Komenco Aprila - trompo facila.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.
Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Unu kapo facile trovas apogon.
Nenie semata, ĉie trovata.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
La unua trovita.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Li havas truon en la manplato.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Estas tubero en la afero.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
La konscienco lin ne turmentas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Tro da bono ne turmentas.
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Sin turni al la poŝo.
Turniĝadi kiel serpento.
Kien vi vin turnos, ĉie malbone.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.
Ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon.
Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.
Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.
Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas.
Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.
Lin tuŝas nek admono, nek ordono.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Superpinte - nur tuŝinte.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Krii el la tuta gorĝo.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Virino scias - tuta mondo scias.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Homo lernas la tutan vivon.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Tute ĝuste laŭ lia gusto.
Tute libera, kiel birdo aera.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.