Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liaj dentoj povas festi sabaton.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Tordi ŝnurojn el sablo.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Saĝa hundo post la vundo.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Estu saĝa homo en via propra domo.
France saĝa, angle sovaĝa.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Mi lin liberigis, li min saĝigis.
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
Saĝo abunda, sed ne profunda.
Saĝo barbon ne atendas.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Post domaĝo venas saĝo.
Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Perdi la saĝon.
Sperto saĝon akrigas.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Li ne estas el la grandaj saĝuloj.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Vortoj sakon ne plenigas.
Pli bone estas sensale, ol tro sale.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
Saltadi el unua al deka.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Mizero saltas, mizero haltas.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Sama gento, sama sento.
Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
De sama koloro, de sama valoro.
De sama koloro, de sama valoro.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Ne sama la vento blovas konstante.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Sama gento, sama sento.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Malsanan demandu, al sana donu.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Sango bolas, juneco petolas.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Virina lango buĉas sen sango.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Kio estas farita, estas sankciita.
En la tago de la sankta Neniamo.
Ne ĉiam estas sankta Johano.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Ĉiu angulo kun sia sanktulo.
Al ĉiu sanktulo apartan kandelon.
Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo.
Neniu sanktulo estas sen makulo.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Ne sanktuloj potojn faras.
Ĝi estu por vi al sano!
Akvo kaj pano servas al sano.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Trinki pro ies sano.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Sapumi la okulojn.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Sata stomako ne lernas volonte.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Tro sata, tro bata.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Falis el mano - prenu satano.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Vivi sate kaj glate.
Kuiriston vaporo satigas.
Promeso ne satigas.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu sin gardas, tiu sin savas.
Longa konsidero savas de sufero.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Ŝafo kalkulita ne estas savita.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Infano ne krias, patrino ne scias.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Kion mi ne scias, tion mi ne envias.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Virino scias - tuta mondo scias.
Virino scias - tuta mondo scias.
Ĝi estas por mi ĥina scienco.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Per pacienco venas scienco.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Mi ne volas tion ĉi scii.
Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
De tro multa scio krevas la kranio.
Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio.
Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Seka panpeco, sed en libereco.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Ĝi estas nek lakto, nek selakto.
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.
En la triĵaŭda semajno.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Nenie semata, ĉie trovata.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Kia la semo, tia la rikolto.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Muele sencele.
Li parolas sen senco kaj sen interligo.
Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Vento sendita tondron reportos.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Senfara plendo ne estas defendo.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Senlanigu, sed ne senfeligu.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
Senfortuloj longe vivas.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Eksalte senhalte.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Senlanigu, sed ne senhaŭtigu.
Por peko senkonscia puno nenia.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Senlaboreco dormon alportas.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
Senlanigu, sed ne senfeligu.
Senlanigu, sed ne senhaŭtigu.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Pli bone estas sensale, ol tro sale.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
Paroli sensencaĵon.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas.
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Sama gento, sama sento.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Rapide - senvide.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Li serĉas la venton sur la kampo.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Pano buŝon ne serĉas.
Serĉi la tagon pasintan.
Pekon serĉi oni ne bezonas.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Turniĝadi kiel serpento.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Dorloti serpenton sur sia brusto.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Kia reganto, tia servanto.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Akvo kaj pano servas al sano.
Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.
Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.
Ne servas larmo anstataŭ armo.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Servo al Dio vana ne restas.
Servo ne petita ne estas merita.
Servo postulas reservon.
Kvitiĝas servo per reservo.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
Ne en ĉiu afero estu severa.
Negocaj aferoj estas severaj.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ĉiu sezono kun sia bono.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
Sidi en amaso da embaraso.
Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.
Sidi kiel muso sub balailo.
Sidi kiel sur pingloj.
Sidi sur pingloj.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
Sidu lango malantaŭ la vango.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Sieĝi ies pordon.
La sigelo ankoraŭ ne estas metita.
signo ne restis, kie urbo estis.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.
Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Silento estas konsento.
Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Plej bona sprito estas silento.
Post brua vento subita silento.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Silentu donante, parolu ricevante.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
Temp' estas valoro simile al oro.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
La enigmo simple solviĝas.
Deziru sincere, vi atingos libere.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Singardeman Dio gardas.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Al ĉiu sinjoro estu lia honoro.
Estu sinjoro de via vorto.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Por sia oro ĉiu estas sinjoro.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Situacio sen eliro.
Esti en situacio sen eliro.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Elbatadi ies sojlon.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Unu sola guto la glason plenigas.
Unu soldato militon ne faras.
Malfeliĉo malofte venas sole.
La enigmo simple solviĝas.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Vorto sona estas plej admona.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Ne esperite, ne sonĝite.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Kio al mi sonis, tion mi resonas.
Kia sono, tia resono.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Lerteco sorĉon ne bezonas.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Ankaŭ la lupon atingos la sorto.
Bataladi kontraŭ la sorto.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Ankoraŭ neniu evitis la sorton.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Sian sorton neniu evitos.
France saĝa, angle sovaĝa.
De l' koro spegulo estas la okulo.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Sperta mano ne restas sen pano.
Li estas homo sperta kaj lerta.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Pasero sperta estas lerta.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Kiu iras sperte, iras certe.
Sperto saĝon akrigas.
Eĉ malsaĝulon sperto instruos.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
Spesmilo vojon trabatas.
Fremda spesmilo estas sen utilo.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Li jam faras la lastan spiron.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Plej bona sprito estas silento.
Malsato donas spriton.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ĝi jam staras al mi en la gorĝo.
Staras la morto jam en la korto.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Jen staras la bovoj antaŭ la monto!
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
La vivo staras sur la karto.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Stari per unu piedo en la tombo.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Stariĝi obstine.
Staris, ekfaris.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Nova stato, - nova vivo.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Kiel oni sternas, tiel oni dormas.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Malsata stomako orelon ne havas.
Plena stomako laŭdas la faston.
Sata stomako ne lernas volonte.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
Virta virino straton ne konas.
Streĉi la orelojn.
La haroj streĉiĝas.
Streĉiĝi el la haŭto.
Teni la okulojn en streĉo.
Streĉu la okulojn!
Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Post brua vento subita silento.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Donacetoj subtenas amikecon.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Suferinto pli valoras, ol lerninto.
Nur suferinto ŝatas feliĉon.
Fremda mizero ne estas sufero.
Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.
Longa konsidero savas de sufero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Post sufero venas prospero.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Ne sufiĉas ploro al kreditoro.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Oni estas riĉa neniam sufiĉe.
Kia sufloro, tia aktoro.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
Envia moko sukceson ne detruas.
Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.
Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Ankaŭ al ni la suno eklumos.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Malbona virino diablon superas.
Pardonemeco superas justecon.
Propra volo ordonon superas.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Ĉio supermezura estas terura.
Amo supermezura ne estas plezura.
Superpinte - nur tuŝinte.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Ne por lupo estas supo.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Li tenas la nazon supren.
Nazo supren, vento antaŭen.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Prediki al surduloj.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Suspekto pruvon ne egalas.
Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.