Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Obstina kiel kapro.
Stariĝi obstine.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Muso la katon ĉiam ofendis.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Espero postulas oferon.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Ekster via ofico estas ekster via vico.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Ne ekzistas ofico sen benefico.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Ofta festo - malplena kesto.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Okazo faras ŝteliston.
Okazo kreas ŝteliston.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Fordormi la okazon.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Unu orienten, alia okcidenten.
Al koro penetro per okula fenestro.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Ĝi estas por mi makulo en la okulo.
Okulo avidas ĉion kion vidas.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
De l' koro spegulo estas la okulo.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
For de l' okuloj, for de la koro.
Ne iru okuloj super la frunton.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Pli da okuloj, pli da certeco.
Rigardu per ambaŭ okuloj!
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Ĵeti polvon en la okulojn.
Ŝuti polvon en la okulojn.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Gasto havas akrajn okulojn.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Nebuligi al iu la okulojn.
Nebuligi la okulojn.
Sapumi la okulojn.
Streĉu la okulojn!
Teni la okulojn en streĉo.
Timo havas grandajn okulojn.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
Karaktero olea.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Timi sian propran ombron.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
En ĉiu kranio estas sia opinio.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Kiom da kapoj, tiom da opinioj.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Ora ŝlosilo ĉion malfermas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
Promesi orajn montojn.
Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
Ordigi al iu la kapon.
Aranĝite, ordigite.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
En bona ordo tra la pordo!
Kie regas konkordo, regas ordo.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Kie mi disponas, tie mi ordonas.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Bezono estas plej forta ordono.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Lin tuŝas nek admono, nek ordono.
Peto de barono estas ordono.
Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Propra volo ordonon superas.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Traflugis anĝelo preter orelo.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Juĝanto devas havi du orelojn.
La muro havas orelojn.
Streĉi la orelojn.
Ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon.
Malsata stomako orelon ne havas.
Paroli dolĉe en la orelon.
Ventro malsata orelon ne havas.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Dio orfojn ne forgesas.
Unu orienten, alia okcidenten.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Matena horo estas plena de oro.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Neniom da oro, sed bona gloro.
Plej certa laboro - laboro per oro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Por sia oro ĉiu estas sinjoro.
Sen laboro ne venas oro.
Temp' estas valoro simile al oro.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Kiu havas oron, havas honoron.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
Ovo kokinon ne instruas.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.