Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nomo egala, sed esenco mala.
Rigardi malafable.
Kiu tro pelas, nur malakcelas.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kiso publika estas kiso malamika.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Mia lango - mia malamiko.
Pli bona - estas malamiko de bona.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Plibono estas malamiko de bono.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Malaperis, kiel vaporo.
Malaperis kiel ŝtono en maron.
Malaperis kiel vaporo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Pri havo najbara oni estas malavara.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Malbona herbo froston ne timas.
Malbona virino diablon superas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Bona puno por malbona peno.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Hazardo estas malbona gardo.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Rado malbona knaras plej multe.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
Iele, iome, duone malbone.
Kien vi vin turnos, ĉie malbone.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.
Tie ĉi malbone, tie nebone.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
En ĉiu malbono estas iom da bono.
Neevitebla malbono.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Malbonulon diablo ne prenas.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Kie maldike, tie rompiĝas.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Ĉiu komenco estas malfacila.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Malfeliĉo inviton ne atendas.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malfeliĉo venas sen alvoko.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Amikon montras malfeliĉo.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Fremda malfeliĉo instruas.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Kiu frapas, al tiu oni malfermas.
Ora ŝlosilo ĉion malfermas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Pli bone malfrue, ol neniam.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Amiko en ĝojo kaj malĝojo.
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Malhumileco estas kara plezuro.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Resti maljuna knabino.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Malkovri antaŭ iu sian koron.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Jugo propravola ne estas malmola.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Malnova afero en nova livero.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
En la bona malnova tempo.
Peko malnova perdas pekecon.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Disputoj kondukas al malpaco.
Kie minaco, tie malpaco.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Malpaculon ĉiu batas.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
En buŝo Biblio, en koro malpio.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Fiera mieno - kapo malplena.
Granda telero, malplena kulero.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Ofta festo - malplena kesto.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Aŭ festene, aŭ malplene.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
La forestanto ĉiam estas malprava.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Havi malprofiton.
Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
Mensogo malproksimen ne kondukas.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Rapidu malrapide.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Malriĉeco ne estas malvirto.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Almozoj ne malriĉigas.
Donado de almozoj neniam malriĉigas.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Al malriĉulo infanoj ne mankas.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Malsaĝa kiel ŝtipo.
Atakis lin horo malsaĝa.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Malsaĝo estas najbaro de mizero.
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
malsaĝulon sperto instruos.
Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
Kolero montras malsaĝulon.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Malsanan demandu, al sana donu.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
De tro da pano venas malsano.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Malsata stomako orelon ne havas.
Edzin' admirata - edzo malsata.
En malsata familio mankas harmonio.
Gasto tro petata foriras malsata.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Ventro malsata orelon ne havas.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Estro ne malsatas.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Malsato donas spriton.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Malsato ne estas frato.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Malsatulon la fabloj ne nutros.
Kiso malsincera estas danĝera.
La afero malsukcesis.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Per la kapo malsupren.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Trafe aŭ maltrafe.
Pafi - maltrafi.
Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Butonumi iun malvaste.
Iom da malvero ne estas danĝero.
Malriĉeco ne estas malvirto.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.