Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hakado de ligno donas lignerojn.
Nek por baki, nek por haki.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Nek pikite, nek hakite.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Unu hako kverkon ne faligas.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Mizero saltas, mizero haltas.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
En malsata familio mankas harmonio.
Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
Karesi kontraŭ la haroj.
La haroj disstariĝas.
La haroj streĉiĝas.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.
Streĉiĝi el la haŭto.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Tani al iu la haŭton.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Ĉio havas finon.
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Ĉiu "li" havas sian "ŝi".
Ĉiu "tial" havas sian "kial".
Ĉiu havas sian ŝarĝon.
Ĉiu havas sian guston.
Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
Ĉiu havas sian propran guston.
Ĉiu havas sian vermon.
Ĉiu barono havas sian kapricon.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Ŝuldo havas longan vivon.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Gasto havas akrajn okulojn.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu havas nenion, estas nenio.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu jam havas, tiu pravas.
Kiu ne riskas, tiu ne havas.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
La afero havas tempon.
La muro havas orelojn.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.
Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
Li havas cerbon ne tro potencan.
Li havas dentojn ne por parado.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
Li havas muŝon en la kapo.
Li havas nek ĉelon, nek kelon.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Li havas pli da mono ol da bezono.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Li havas siajn kapricojn.
Li havas truon en la manplato.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Li ne havas kapon de ministro.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Malsata stomako orelon ne havas.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Mizero havas talentan kapon.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Timo havas grandajn okulojn.
Ventro malsata orelon ne havas.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Havi ĉe iu krediton kaj meriton.
Havi iom da vaporo en la kapo.
Havi la ĉefan voĉon.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Havi larĝan konsciencon.
Havi malprofiton.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Havi varman lokon.
Havi vinagron en la mieno.
Juĝanto devas havi du orelojn.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Ju pli da havo, des pli da pravo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Malpli da havo, malpli da zorgoj.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Pli da havo, pli da klopodoj.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Pri havo najbara oni estas malavara.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Jen havu!
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Hazardo estas malbona gardo.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Helpas krako kontraŭ atako.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Kontraŭ kalumnio helpas nenio.
Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Ne helpas ploro al doloro.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Post la batalo preĝo ne helpas.
Post nokta ripozo helpas la muzo.
Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble.
Nek helpeble, nek konsileble.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Malbona herbo froston ne timas.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Konateco ne estas hereda.
Ŝuldo estas unua heredanto.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Li estas vera hidrargo.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Unu hirundo printempon ne alportas.
Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Homo bagatelema.
Homo esperas, - morto aperas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Homo lernas la tutan vivon.
Homo pafas, Dio trafas.
Homo proponas, Dio disponas.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Brava homo en sia domo.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Hundo bojas, homo vojas.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kia estas la homo, tia estas lia nomo.
Kia la homo, tia lia nomo.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kuraĝa homo en sia domo.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo.
Li estas homo sperta kaj lerta.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
Mi konas miajn homojn.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Vesto homon prezentas.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Al ĉiu sinjoro estu lia honoro.
Ekstere honoro, interne doloro.
Ju pli da honoro, des pli da laboro.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Ne venas honoro sen laboro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Kiu amas honoron, amu laboron.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Kie timo, tie honto.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Horo matena estas horo bena.
Atakis lin horo malsaĝa.
En bona horo!
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Horo matena estas horo bena.
Iri for en bona hor'.
Matena horo estas plena de oro.
Por ĉiu faro estas horo.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Li estas en acida humoro.
Hunda vivo.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Dando el reĝa hundejo.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Hundo bojas, homo vojas.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Kolera kiel rabia hundo.
La lastan el amaso atakas la hundo.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Saĝa hundo post la vundo.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.