Jdi na obsah Jdi na menu
 


En amaso eĉ morto estas pli gaja.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Eĉ najtingalo ne estas sen galo.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Disputu pri ĉio, sed sen garantio.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Kiu sin gardas, tiu sin savas.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Singardeman Dio gardas.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Hazardo estas malbona gardo.
Sen rigardo, sen gardo.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Gardu kandelon por la nokto.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Gasto havas akrajn okulojn.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Gasto tro petata foriras malsata.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Geamantoj sin pikas.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
Sama gento, sama sento.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
Konstrui kastelon sur glacio.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
La afero ne iras glate.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Vivi sate kaj glate.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Finita kaj glatigita.
La lango de virino estas ŝia glavo.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Neniom da oro, sed bona gloro.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
Ĝi jam staras al mi en la gorĝo.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
Krii el la tuta gorĝo.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Tralavi la gorĝon.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Granda kranio, sed interne nenio.
Granda nubo, eta pluvo.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Granda parolisto estas duba faristo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Granda telero, malplena kulero.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Esti en granda embaraso.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Li ne estas el la grandaj saĝuloj.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
Timo havas grandajn okulojn.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Kia naskiĝis, tia grandiĝis.
Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
De guto post guto disfalas granito.
Konsumi sian antaŭan grason.
Kie jukas, tie ni gratas.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
Kia greno, tia pano.
Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Ne ĉio griza estas lupo.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Tio ĉi estas laŭ lia gusto.
Tute ĝuste laŭ lia gusto.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
Ĉiu havas sian guston.
Ĉiu havas sian propran guston.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Ne gutas mielo el la ĉielo.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
De guto post guto disfalas granito.
De guto post guto disfalas granito.
guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
Plej bona gvidilo estas la lango.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.