Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bela celo por fabelo.
Fabeloj por infanoj.
Malsatulon la fabloj ne nutros.
Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.
Komenco Aprila - trompo facila.
Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.
Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Bonfaron oni facile forgesas.
El fremda poŝo oni pagas facile.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas regi ol agi.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Unu kapo facile trovas apogon.
En kompanio eĉ morto faciliĝas.
Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Danci laŭ ies fajfilo.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
Tro akra fajro estas sen daŭro.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Lasi fali la manojn.
Unu hako kverkon ne faligas.
Falinton ĉiu atakas.
Falis el mano - prenu satano.
Pelis pavon, falis kavon.
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Ŝtono de falpuŝiĝo.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
En malsata familio mankas harmonio.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
El la faraĉo fariĝis kaĉo.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Amo faras ion, mono ĉion.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Du botoj faras paron.
Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
Kapuĉo monaĥon ne faras.
Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Li jam faras la lastan spiron.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Ne sanktuloj potojn faras.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
Okazo faras ŝteliston.
Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.
Por nenio oni faras nenion.
Tablo kovrita faras amikojn.
Unu soldato militon ne faras.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Fari al iu bonan lavon.
Fari al iu predikon pri moroj.
Fari al iu ursan kareson.
Fari aplaŭdon sur la vangon.
Fari el iu arkon.
Fari el muŝo elefanton.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
Kion fari!
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Pli bone ne fari, ol erari.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Nenia ago fariĝas sen pago.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
El la faraĉo fariĝis kaĉo.
Kio fariĝis, jam ne refariĝos.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Faro farinton rekomendas.
Li faris sian lastan translokiĝon.
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
Granda parolisto estas duba faristo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Farita - elstrekita.
Farita ne refariĝos.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Bono farita ne estas perdita.
Kio estas farita, estas sankciita.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
La ĵeto estas farita.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
Dirite, farite.
Ĉe l' freŝa faro.
Faro farinton rekomendas.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pli da bruo, ol da faro.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Por ĉiu faro estas horo.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Tro rapida faro estas nur baro.
Unu, du, tri, kvar, kaj finita la far'.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Ne faru kalkulon sen la mastro.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Aŭ festo, aŭ fasto.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Post la fasto venas festo.
Plena stomako laŭdas la faston.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Post kolero venas favoro.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Feliĉo leĝon ne konas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Nur suferinto ŝatas feliĉon.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
La felo tanadon ne valoras.
Por li eĉ la muso ne estas sen felo.
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Al koro penetro per okula fenestro.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Teni iun per fera mano.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Tago festa - for aferoj.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Kun kiu vi festas, tia vi estas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
festene, aŭ malplene.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Por unu - festeno, por alia - ĉagreno.
Troa festeno estas veneno.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
festo, aŭ fasto.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Ofta festo - malplena kesto.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Post la fasto venas festo.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Festotaga laboro estas sen valoro.
Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
Fianĉiĝis - por ĉiam ligiĝis.
Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Vivi kun iu en fido kaj konfido.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Fiera mieno - kapo malplena.
Antaŭ vespero ne estu fiera.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Mieno fiera al ludo mizera.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Kia patrino, tia filino.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Filo konfesis - patro forgesis.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Nun finiĝas mia klereco.
Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.
Finita kaj glatigita.
Laboro finita, - ripozo merita.
Unu, du, tri, kvar, kaj finita la far'.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Fino bona, ĉio bona.
Bona vino al la fino.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
La fino kronas la verkon.
Loĝi en la fino de la mondo.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Venis fino al mia latino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Doni la finofaran baton.
Ĉio havas finon.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Fiŝo volas naĝi.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.
Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Flamiĝema kiel ligno rezina.
Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras.
Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu.
Per lango flatas, per mano batas.
Tempo flatas, tempo batas.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Unu floras, alia ploras.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Riveretoj fluas al riveroj.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Kudri per fluganta kudrilo.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.
Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Flugema kiel vento.
Liaj flugiloj paraliziĝis.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Draŝi fojnon.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Li tremas, kiel aŭtuna folio.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Fordormi la okazon.
La forestanto ĉiam estas malprava.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
En ĉeesto amata, en forest' insultata.
Kaptu lin kiel forflugintan venton.
Forfluu infano kune kun la bano.
Bonfaron oni facile forgesas.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Dio orfojn ne forgesas.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Filo konfesis - patro forgesis.
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Post konfeso venas forgeso.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Forigu lin!
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
Enpakiĝu kaj foriĝu.
Gasto tro petata foriras malsata.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Foriris bovido, revenis bovo.
Diris kaj foriris.
Li foriris kun longa nazo.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Ne pelu tiun, kiu mem forkuras.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Kio pasis, nin forlasis.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
Formeti en arĥivon.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Ameno diablon ne forpelas.
Prunto amikon forpelas.
Li forpelis siajn piedojn.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Forsavis sian korpon kaj animon.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Bezono estas plej forta ordono.
En sia korto ĉiu kok' estas forta.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Unueco donas fortecon.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Mono publika estu fortika.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Dio punas laŭ la fortoj.
Kontraŭstari per ĉiuj fortoj.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
En propra angulo ĉiu estas fortulo.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Granda frakaso en malgranda glaso.
France saĝa, angle sovaĝa.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Kiu frapas, al tiu oni malfermas.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Al ĉiu frato lian parton.
Bato de frato estas sen kompato.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Malsato ne estas frato.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Fremda korpo ne doloras.
Fremda malfeliĉo instruas.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Fremda medito estas kaŝita.
Fremda mizero - ridinda afero.
Fremda mizero ne estas sufero.
Fremda spesmilo estas sen utilo.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
El fremda poŝo oni pagas facile.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Fremdan vundon kaŝas vesto.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Ĉe l' freŝa faro.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Kia fripono, tia bastono.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Frosto lin atakis.
Urtikon frosto ne difektas.
Malbona herbo froston ne timas.
Li estas frotita kaj polurita.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Morgaŭ frue venos plue.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Lernado sen fruktoj ne restas.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Ne iru okuloj super la frunton.
Altan arbon batas la fulmo.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Ne ekzistas fumo sen brulo.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Se brulas nenio, fumo ne iras.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Enpremi iun en funelon.
Fungon englutis!