Jdi na obsah Jdi na menu
 


Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Edziĝo tro momenta estas longapenta.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Edzin' admirata - edzo malsata.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Edzo kaj edzino estas nur unu.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Edzo kaj edzino estas nur unu.
Edzin' admirata - edzo malsata.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Hako post hako estas la plej efika atako.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Nomo egala, sed esenco mala.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Suspekto pruvon ne egalas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Staris, ekfaris.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Ankaŭ al ni la suno eklumos.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
Ne ekpepi!
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Eksalte senhalte.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Eksplodema kiel pulvo.
Eksplodis kiel pulvo.
Ekstere honoro, interne doloro.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Ekzameni ne devigas preni.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
Naivuloj jam ne ekzistas.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Ne ekzistas fumo sen brulo.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Ne ekzistas kareso sen intereso.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne ekzistas ofico sen benefico.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Volu-ne-volu, - elekto ne ekzistas.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Elbatadi ies sojlon.
Oni elbatas kojnon per kojno.
Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
Fari el muŝo elefanton.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Tro elektema ricevas nenion.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Volu-ne-volu, - elekto ne ekzistas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Esti en sia elemento.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Esti en situacio sen eliro.
Nek eniro, nek eliro.
Situacio sen eliro.
El kanto oni vortojn ne elĵetas.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Enspezo postulas elspezon.
Farita - elstrekita.
Kion mi povas, tion mi elŝovas.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Eltrinki per unu tiro.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Elverŝi sur iun sian koleron.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Ne elvoku lupon el la arbaro.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Esti en granda embaraso.
Sidi en amaso da embaraso.
Vivi emerite.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Enbati al si en la kapon.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Fungon englutis!
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
La enigmo simple solviĝas.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Nek eniro, nek eliro.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
Enpakiĝu kaj foriĝu.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Enpremi en la teron.
Enpremi iun en funelon.
Esti bone enskribita ĉe iu.
Enskribu en vian memoron.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Enspezo postulas elspezon.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
Vivi de estontaj enspezoj.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Envia moko sukceson ne detruas.
Kion mi ne scias, tion mi ne envias.
Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Kiu demandas, tiu ne eraras.
Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
Pli bone ne fari, ol erari.
Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
Ĉiu eraro estas kulpo.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Bruo potenca, nula esenco.
Nomo egala, sed esenco mala.
Homo esperas, - morto aperas.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Ne esperite, ne sonĝite.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
Espero logas, espero mensogas.
Espero panon ne donas.
Espero postulas oferon.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Espero logas, espero mensogas.
Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Malpli esperu, pli konsideru.
Ni laboru kaj esperu.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Vivi de estontaj enspezoj.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Estro ne malsatas.
Granda nubo, eta pluvo.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Ankoraŭ neniu evitis la sorton.
Sian sorton neniu evitos.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.