Jdi na obsah Jdi na menu
 


Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
Danci laŭ ies fajfilo.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Konduki la dancojn.
Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
Dando el reĝa hundejo.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Kiso malsincera estas danĝera.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Iom da malvero ne estas danĝero.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Tro akra fajro estas sen daŭro.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Juĝanto decidas, kiel li vidas.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Ne rapidu, trankvile decidu.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Se neniu plendas, neniu defendas.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Senfara plendo ne estas defendo.
Saltadi el unua al deka.
Deko da pekoj - unu la puno.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.
Kiu demandas, tiu ne eraras.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Kia demando, tia respondo.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu.
Malsanan demandu, al sana donu.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Demeti de si la antikvan Adamon.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Minacas dento al la vento.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Murmuri tra la dentoj.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
Li dentojn prunti ne bezonas.
Li havas dentojn ne por parado.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Preni iun sur la dentojn.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
Droni en detaloj.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Envia moko sukceson ne detruas.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Blindulo kartojn ludi ne devas.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Juĝanto devas havi du orelojn.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Kiu devas, tiu povas.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Ekzameni ne devigas preni.
Marĉandado aĉeti ne devigas.
Marĉando aĉeti ne devigas.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Kiom la koro deziras.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
Liberulo iras, kien li deziras.
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Deziri al iu ĉion bonan.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Piaj deziroj.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Deziru sincere, vi atingos libere.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
Malbonulon diablo ne prenas.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
Kolera kiel cento da diabloj.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Ameno diablon ne forpelas.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Malbona virino diablon superas.
Ne pentru diablon sur la muro.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Ne ĉio brilanta estas diamanto.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Urtikon frosto ne difektas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.
Ĉiu por si - por ĉiuj Di'.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Dio batas, Dio kompatas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio donis, Dio prenis.
Dio kompatu!
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Dio orfojn ne forgesas.
Dio punas laŭ la fortoj.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Ankoraŭ Dio ne dormas.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Dio batas, Dio kompatas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio donis, Dio prenis.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Homo pafas, Dio trafas.
Homo proponas, Dio disponas.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Popolo diras, Dio diras.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Se amas Dio, prosperas ĉio.
Servo al Dio vana ne restas.
Singardeman Dio gardas.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Trio plaĉas al Dio.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Popolo diras, Dio diras.
Popolo diras, Dio diras.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Unua paŝo iron direktas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Diri al iu nudan veron.
Diri la puran veron.
Diris kaj foriris.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Ŝerce dirite, cele pensite.
Dirite, farite.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
De guto post guto disfalas granito.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
Homo proponas, Dio disponas.
Kie mi disponas, tie mi ordonas.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
Disputo kredigas, sed ne certigas.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Disputoj kondukas al malpaco.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Disputu pri ĉio, sed sen garantio.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
La haroj disstariĝas.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.
Paroli dolĉe en la orelon.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Bato de patrino ne longe doloras.
De bona vorto lango ne doloras.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
Fremda korpo ne doloras.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Kio doloras, pri tio ni ploras.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Vundo sekreta doloras plej multe.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
Ekstere honoro, interne doloro.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Ne helpas ploro al doloro.
Pasinta doloro for el memoro.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Kia domaĝo!
Post domaĝo venas saĝo.
En sia dometo li estas atleto.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Brava homo en sia domo.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Kuraĝa homo en sia domo.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Donacetoj subtenas amikecon.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Donaco nesincera estas donaco infera.
Donaco nesincera estas donaco infera.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Donado de almozoj neniam malriĉigas.
Silentu donante, parolu ricevante.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Espero panon ne donas.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Hakado de ligno donas lignerojn.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Karakteron al kanto donas la tono.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Kolero pravecon ne donas.
Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Malsato donas spriton.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Unueco donas fortecon.
Doni al iu la baton de morto.
Doni la finofaran baton.
Doni la tonon.
Doni lecionon de moroj.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Dio donis, Dio prenis.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Kiu resonis, tiu sin donis.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Vorto donita estas kiel leĝo.
Ĉia dono estas bono.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ju pli da donoj, des pli da amikoj.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Malsanan demandu, al sana donu.
Ne donu kaj ne boju.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Dorloti serpenton sur sia brusto.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
Ankoraŭ Dio ne dormas.
Kiel oni sternas, tiel oni dormas.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Senlaboreco dormon alportas.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Mano pekis, dorso pagas.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Doto koron ne varmigas.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Kia drapo, tia vesto.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Draŝi fojnon.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Droni en detaloj.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Pendonto ne dronos.
Kutimo estas dua naturo.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.
Granda parolisto estas duba faristo.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Avarulo pagas duoble.
Certe, kiel duoble du kvar.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Komenco bona - laboro duona.
Iele, iome, duone malbone.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Akiro kaj perdo rajdas duope.